top of page

גאופוליטיקה ולאומנות

  • 3 שעות
  • המחיר 990 ש"ח לג'יפ
  • רמת הגולן

אודות

במהלך הסיור המיוחד הזה, נעבור בין נקודות תצפית נופיות אל עבר שכנותינו ממזרח, ירדן וסוריה. נעסוק בסוגית התהוות וקביעת הגבולות, המרקם האתני בסוריה ומלחמת האזרחים שהתרחשה כמו מה בדיוק קורה שם היום ובמה בדיוק התאפיינה מעורבותה של ישראל במהלך שנות מלחמת האזרחים בסוריה, נקבל סקירה היסטורית ועכשווית באופן מעניין וסוחף. הסיור מתקיים בנקודות תצפית שונות לאורך הגבול, הסיור חווייתי ומותאם לכולם, גדולים וקטנים.


bottom of page