top of page

החוויות שלנו

* קיום הפעילות מותנה במינימום של 6 משתתפים.

שמורה לנו הזכות לקיים את הסיור אף בפחות משתתפים ממספר זה.

bottom of page